Samenwerking Volharding en stichting 'Doe je mee'

Gepubliceerd op 09 mei 2017

De afgelopen maanden hebben Volharding en stichting 'Doe je mee' met elkaar bekeken in hoeverre er binnen Volharding draagvlak is voor een pilot waarin onze jongste leden overdag getraind worden. Vooruitlopend op een toekomstig te bouwen IKC (integraal kind centrum) zien we voor verschillende partijen voordelen in dit nieuwe model. Tijdens de uitwerking van het plan en de voorbereiding van de pilot is er jammer genoeg behoorlijk wat onrust ontstaan binnen een brede groep ouders. Hierover heeft op maandag 1 mei een gesprek plaatsgevonden tussen Volharding en een aantal ouders. Dit heeft ons doen besluiten om de voorgenomen pilot niet door te zetten.

Ondanks de onrust geloven wij nog steeds in het model en willen als Volharding onderzoeken of er draagvalk is voor een pilot in een kleinere vorm. Wij gaan dit eerst met een ouder klankbordgroep opnieuw bespreken en komen hier zo spoedig mogelijk bij betrokkenen op terug.   

Bestuur Volharding  

« ga terug

Tweets

Volg Volharding